Materiales

Al tomar la decisió de canviar la decoració i / o distribució de determinades zones o ambients de la casa, ens trobem amb un món de preguntes davant d’un buit d’idees i coneixements. Com reorganitzar l’espai? De quina manera distribuir objectes i mobiliari? Quins terres, colors, textures, materials o estampats triar?
Totes aquestes preguntes, i moltes altres, ens fan reflexionar en la importància de treballar una idea decorativa prèvia al desenvolupament del projecte pròpiament dit.

Donem ales a la teva imaginació i t’ajudem a escollir els materials que et faran gaudir com els àngels dels teus espais

[small_button text=»Cercar materials» title=»Cerca materials» url=»https://www.decomat.com/materiales/buscar-materiales/» align=»right»]

Abordar la nostra tasca amb una sèrie de passos bàsics que, a més, ens aniran posant a to amb la terminologia específica.

1 Observar i conèixer l’espai que anem a decorar; com és, amb què comptem, quina disposició té:

 El primer pas consisteix a obtenir una idea bastant clara del lloc o àrea que volem decorar. Doncs resulta fonamental adaptar a l’espai de què disposem i, segons el que volem, únicament s’aconsegueix partint dels elements físics que el formen originalment. El conjunt total de l’obra estarà influït per elements com l’espai i la llum natural, adaptant-hi (en una etapa posterior) l’elecció i combinació del color, materials, les textures, la distribució i ubicació de mobles i objectes, l’ús d’artefactes de llum, etc.
En aquesta etapa necessitem prendre consciència de cada un dels elements que componen l’àrea que anem a decorar. Observant algunes qüestions podem conèixer detalls importants sobre les possibilitats reals que ofereix l’espai físic. Tenir en compte, per exemple: les dimensions del lloc, què parets són de càrrega, explicació mitgeres, si hi ha graons o desnivells, on estan ubicades les portes, on hi ha encastat armaris, sanitaris, xemeneies, interruptors, si té humitat o no , on són les finestres, quines són les fonts de llum natural, etc.

2 Tenir en compte els nostres gustos i aspiracions:

 Podríem definir la decoració com el procés de crear ambients a la mida dels qui els habiten o freqüenten, utilitzant per a això recursos estètics. Per donar amb un clar projecte decoratiu necessitem tenir en compte qüestions referents a la nostra personalitat i anhels; com som, què esperem de l’espai físic, què ens fa sentir bé, quins són els nostres gustos personals, les nostres aspiracions, hobbies, activitats o qualsevol altra qüestió relacionada a la nostra manera única de triar la vida, de ser o sentir.
La decoració no contempla únicament resultats o recursos estètics. Posseeix també un clar compromís amb el nostre benestar, les nostres emocions i la nostra qualitat de vida.

3 Definir usos i necessitats específics:

 El bon disseny d’un espai també suposa contemplar i tenir en compte usos i necessitats específics. Saber, per exemple, quines activitats es desenvolupen en el lloc, quins són els usos que fa la família d’ell o els costums dels integrants de la casa, quines necessitats físiques existeixen, quines són les nostres prioritats funcionals, etc. En altres paraules, quina és la utilització pràctica que necessitem de o volem donar a una estada en particular.

4 Elaborar «la idea decorativa» i començar a delinear aplicacions i elements decoratius:

 Ara podem començar a definir què volem aconseguir, quin serà el criteri general que desenvoluparem i quin estil, o estils, utilitzarem. La idea decorativa és un clar projecte preliminar que ens permet realitzar el treball amb ordre, coherència i seguretat, encara que no siguem decoradors professionals.
Principis de la Decoració
En aquesta etapa vam començar a definir colors, objectes, textures, recursos, estils, etc. A mesura que avancem en la idea decorativa, recorrem un camí d’elecció i definició pels diferents Principis de la Decoració:

 A) Definir la distribució de l’espai (1r Principi) per mitjà de les masses-mobles, objectes i elements decoratius-(2do. Principi), d’acord a usos i necessitats, i tenint present la circulació. / [»Veure Mobles]
B) Triar el color (3r Principi). / [»Veure El Color a la Decoració]
C) Seleccionar les textures que utilitzarem en mobles, superfícies i complements. Entenem per textures a la qualitat o aspecte físic de qualsevol material emprat en la decoració (ex. satinat, rugós, mat, etc.). Hi ha un ampli ventall de materials que poden atendre a necessitats estètiques, funcionals, de composició,  de durabilitat i  de sostenibilitat.
D) Definir la il · luminació (4to. Principi). / [»Veure Il · luminació]
E) Integrar tots aquests principis buscant equilibri per mitjà del ritme (5to. Principi)-línies, formes i volums-.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search