Ascensor per a comunitat de veïns

Disposem d’una àmplia gamma d’ascensor per a comunitat de veïns, dissenyem i subministrem ascensors complerts.

En cas que la seva escala no disposi d’ascensor, li podem instal·lar de nou ascensors en el forat de l’escala o un altre espai possible del seu edifici aprofitant al màxim l’espai disponible. També realitzem modernitzacions, decoració interior i substitucions d’ascensors existents.

Ascensors elèctrics, hidràulics, salvaescales, etc que estan construïts i dissenyats conforme a les normes ISO 9001. Cal destacar els ascensors sense quarto de màquines, pensats per satisfer les necessitats d’estalvi d’espai i energia.

Realitzem estudis d’implantació i/o viabilitat de la instal·lació d’ascensors per a comunitats de veïns.

Dels diferents components d’un ascensor podem destacar:

Cabina ascensor:

En els sistemes de transport vertical o ascensors la principal característica estètica i funcional de la cabina ve definida pel panell de comanament amb diferents tipus de botoneres o pulsadors. El revestiment de les parets i sostres, paviments del terra, passamans, miralls i portes de cabina, permeten diferents alternatives que acaben donant senzillesa i elegància al conjunt de la cabina de l’ascensor i proporcionen al passatger un ambient relaxat, còmode i segur.

Motor ascensor:

Motors molt potents que serveixen per a compensar la fricció, la inercia i qualsevol diferència de pes entre l’ascensor i el contrapès.

Politja ascensor:

El mecanisme de la politja, canvia la direcció en la força que fa el contrapès.

Contrapès ascensor:

Pesa una mica més que l’ascensor per tal de compensar el pes dels passatgers.

Esmorteïdors ascensor:

Els esmoretïdors ajuden a frenar la caiguda de la cabina en el cas poc problable que falles el cable.

Els ascensors son un dels majors consumidors d’energia d’una comunitat, per tal de estalviar energia amb els ascensors podem seguir els següents consells:

  • No cridar a varis ascensors a la vegada.
  • Instalar ascensors amb mecanismes de maniobra selectiva, que activen la trucada de l’ascensor més proper al punt requerit.
  • Utilitzar les escales si es tracta de pocs pisos.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search