Tràmits per tal que comunitats obtinguin el certificat d’Aptitud (Inspecció tècnica d’edificis – ITE)

Facilitem els tràmits elaborant aixecaments, certificats, cèdules…. per tal de poder dividir propietats, legalitzar-les, heretar-les i/o registrar-les correctament, així com fer els certificats i tràmits per tal que les comunitats obtinguin el Certificat d’Aptitud (Inspecció Tècnica d’Edificis).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search