Paviment terra de suro

 

Tipus de suro:

Les llosetes s’utilitzen com material decoratiu per parets i paviments de terres de suro, mentres que les planxes de suro negre aglomerat, granulat o expandit, amb uns gruixos superiors al del suro d’aplicació decorativa (paviment terra de suro, revestiment paret de suro) son utilitzades en obres on el suro és material d’aïllament.  Les plaques o rotlles de suro d’aplicació aïllant  tèrmic i acústic es coloquen sobre la paret o fins i tot al sostre i poden quedar cobertes per un revestiment (paper o pintura) o bé deixar-les a la vista després d’un procès de pulit.

Parquet de suro sistema encolat amb llosetes:

El paviment de suro de llosetes s’instal·la aplicant cola de contacte damunt de la superfície que es vulgui pavimentar d’un paviment del tipus forjat (ben llis, ben nivellat i arremolinat) o d’un paviment tipus antic que no volguem convervar (terrazo, rajoles, etc).
Les característiques del suro natural i ecològico proporcionen al paviment de suro les funcions d’un bon aïllament tèrmic i acústic.

Parquet flotant de suro amb sistema click (no encolat entre ell ni al terra):

El producto es composa de tres capes de diferents materials:
– Una capa superior de suro decoratiu, amb diferents disenys en la composició del grànul de suro, que li donen un aspecte decoratiu singular a cada model.
– Una capa intermitja de DM.
– Una capa inferior de l’amina de suro que:
. fa funcions aïllants
. fa funcions d’aïllament acústic. (evita la trnsmissió del so per impacte a sobre de parquet)
. anivella el parquet de suro
. estalvia haver de posar cap material sota (escuma de polietilè expandit, cartro coarrugat, etc)

 

Propietats del suro:

Suro és aïllant tèrmic, acústic i hidròfug:

El suro s’obtè de l’escorça de les sureres, un arbre que creix sobre tot en àrees de clima mediterrani. El suro està format por cèl·lules polièdriques molt unides entre sí, pràticament buides en el seu interior que formen unes estructures anomenades ce·les.

Aquestes cel·les fan del suro un material hidròfug (molt impermeables a l’aigua) el que fa del suro un material òptim tant per zones on apareixen humitats (fins i tot pels taps de vi), com també òptim per a l’aïllament tèrmic i acústic.

El suro pot deixar passar el vapor d’aigua, per evitar-ho cal sotmetre el suro a tractaments específics abans de la seva colocació.

El suro posat al terra és una superfície agradable de trepijar ja que degut a la seva baixa conductivitat tèrmica no es refreda en excès.

 Suro és registent agents químics:

El suro registeix als agents químics, i respon bé al pas del temps, no fa olors i quasi no requereix de manteniment.

 Suro és lleuger i registent als agents físics:

Degut a la seva poca densitat, el suro és lleuger (pesa poc), elàstic (el suro és capaç de recuperar pràcticament tot el seu volum inicial tot i que se li apliqui una pressió forta) i no es deforma fàcilment, ni tant sols amb el pes dels mobles o els cops.

El suro presenta una gran adherència a les superficies llises, ja que hi ejerceix un efecte ventosa, degut als forats de les cèl.les que elcomposen.

Suro és un material sostenible:

El suro es carectaritza per ser un producte natural que respecta el medi ambient tant durant el procès d’extracció com en el de aplicació

 

 

Formats del suro:

El suro decoratiu es produeix en diferents formats  (llosetes de diferentes tamanys, rotlles i planxes), colors i textures.

Acabats del suro:

Els suro per aconseguir un acabat suau es barnissa  o s’encera un cop instal·lat si es subministra amb llosetes o ja ve barnissat en el cas de suro flotant.

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search