Cortina / tendal

Tant la cortina com el tendal son unes peces mòvils, normalment de tela (poliester, lli, cotò, screen,…) i d’altres materials en el cas de les cortines (fusta, fibres naturals, pvc, al.lumini, etc). Cortina Tendal.

Aquests tendals i cortines s’utilitzen per cobrir tancaments (portes i finestres) o en el cas dels tendals també per cobrir superfícies que no són tancaments i protegir-les dels rajos solars com també ho fan les cortines.

Les cortines es poden classificar per diferents criteris (mecanisme de la cortina, situació de la cortina, funció de la cortina, marca del fabricant).

Les cortines Velux, cortines Bandalux, cortines Mottura, cortines Louverdrape, cortines Hunter Douglas, cortines Gradulux, cortines Cortinova, cortines Krismar, Acudam, Dyrco, Flexol, Vislumbra fan referència a diversos fabricants de cortina tècnica.

Tipus de cortines:

Les cortines les podem classificar en funció de diferents criteris:

Cortines segons el seu mecanisme fagi moure la tela de la cortina:

Cortina enrrotllable
Cortina plisada
Cortina estor
Cortina de lames verticals
Cortina panell japonès
Cortina veneciana

Cortines segons la situació de la cortina:

Cortina d’interior
Cortina d’exterior

Cortines segons la funció de la cortina:

Mosquitera
Contolar la llum
Decorar

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search