Aïllants

L’aïllament és bàsic per garantir un comfort independent de la temperatura i la humitat exterior.

L’aïllament compatibilitza alhora comfort, respecte pel medi ambient i estalvi.

Més enllà del comfort, l’aïllament ens pot reportar un important estalvi energètic que es farà palès mensualment en la factura del gas i l’electricitat.

Consulti ja la nostra llista de materials sostenibles per l’aïllament de la seva llar o de la seva comunitat de veïns.

 

Funcions de l’aïllament:

Amb quines finalitats s’utilitzen els materials aïllants en la construcció?
Els materials aïllants s’utilitzen en construcció amb la finalitat de la protecció de la vivenda contra:

– la humitat ( l’aigua)
– l’incendi (el foc)
– la calor i el fred (l’aire)
– el soroll

Les funcions dels materiales aïllants són, doncs, hidròfugues, antitèrmiques, antisòniques i ignífugues.

 

Tipus d’aïllament segons la seva funció:

Aïllar tèrmicament

Per un millor benestar i per millorar l’eficiència de la calefacció i refrigeració i la reducció de les factures d’energia.

                               

Aïllar tèrmicament  contribueix a l’estalvi d energía i redueix la contaminació, si aquesta energia es produeix a partir de combustibles que per produir energia vessen a l’atmòsfera gasos contaminants que deterioren la capa d’ozo.

L’aïllament eficient redueix l’emissió de diòxid de carboni (CO ²) i diòxid de sofre en l’atmosfera per més de 50%, gasos responsables de l’efecte hivernacle i pluges àcides

La llana de roca volcànica aïlla eficaçment contra el fred i contra la calor. Gràcies a la seva estructura multidireccional, la llana de roca volcànica contè aire sec al seu interior que constitueix una barrera al fluxe de calor.Aixó unit al baix nivell de conductivitat tèrmica dels filaments minerals que la composen fan d aquest roducte una eina clau per assolir un excellent nivell de confort tèrmic.

Aïllar acústicament:

Per a la protecció contra el soroll absorbint els sons, la reducció de la seva propagació per obtenir la protecció acústica òptima.

           

Aïllar del foc:

La protecció contra el foc
Les llanes minerals són incombustibles per la naturalesa hidrofílica cap, i no l’acció capil · lar. Ells no emet fums tòxics.

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search