Ascensor

Àmplia gamma d’ascensors, tant  per a comunitat de veïns com per a cases unifamiliars.

Dissenyem i subministrem ascensors complerts.

En cas que la seva escala no disposi d’ascensor, li podem instal·lar de nou ascensors en el forat del seu edifici aprofitant al màxim l’espai disponible de l’ascensor. També realitzem modernitzacions, decoració interior i substitucions d’ascensors existents.

Ascensors elèctrics, hidràulics, salvaescales, etc que estan construïts i dissenyats conforme a les normes ISO 9001. Cal destacar els ascensors sense quarto de màquines, pensats per satisfer les necessitats d’estalvi d’espai i energia.

Realitzem estudis d’implantació i/o viabilitat de la Instal·lació d’ascensors.

Dels diferents components d’un ascensor podem destacar:

Cabina ascensor:

La cabina és la part on s’hi encabeix tot allò que cal transportar  (objectes, animals, persones, etc)

En els sistemes de transport vertical o ascensors la principal característica estètica i funcional de la cabina ve definida pel panell de comanament amb diferents tipus de botoneres o pulsadors. El revestiment de les parets i sostres, paviments del terra, passamans, miralls i portes de cabina, permeten diferents alternatives que acaben donant senzillesa i elegància al conjunt de la cabina de l’ascensor i proporcionen al passatger un ambient relaxat, còmode i segur.

Motor:

El motor de l’ascensor és l’encarregat de fer la força suficient per desplaçar la cabina.
Si no hi ha càrrega gairebé no ha de fer força ja que hi ha el contrapés que s’encarrega de que la força sigui menor però igualment hi actuen les forces de fricció i inèrcia. En el cas de que l’ascensor vagi carregat, el motor es l’encarregat de que pugi i baixi ja que el contrapés ja no és suficient.
 

L’estructura

:
És l’encarregada de subjectar l’ascensor.

La corda

Aquesta és l’encarregada de subjectar l’ascensor a l’aire i ha de ser suficientment resistent com per aguantar el pes de la cabina i el del contrapés. Hi ha molts tipus de cordes però les més utilitzades són les de ferro.
Actualment ja hi ha ascensors més moderns, hidràulics que funcionen sense corda ja que a sota la cabina té un sistema hidràulic que aguanta el seu pes.

comanaments

Són els que et permeten transmetre a l’ordinador el pis al qual es vol anar. Hi ha de molts tipus, des d’ascensors de seguretat que van amb claus fins a ascensor que són tàctils.

Politja ascensor:

El mecanisme de la politja, canvia la direcció en la força que fa el contrapès.

Contrapès ascensor:

Pesa una mica més que l’ascensor per tal de compensar el pes dels passatgers.

Esmorteïdors ascensor:

Els esmoretïdors ajuden a frenar la caiguda de la cabina en el cas poc problable que falles el cable.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search