Pvc per a terra

Aplicacions:

El Pvc per a terra es pot aplicar tant a la llar (passadisos, entrades, habitacions, despatxos, habitacions, sales de jocs, cuines, cuartos de bany) com en edificis per a col·lectivitats (hotels, hosteleria, sanitat, hospitals, salut, residències, educació, retail, comerç, oficines, indústria, pistes superfícies esportives, etc)

 Ventatges:

 • Acabats d’alta qualitat
 • Mínim manteniment al llarg de tot el seu us
 • Registent a les petjades
 • Extremadament durador
 • Apto per a us amb cadires amb rodes tipus W, EN 12529
 • Antiestàtic (protecció < 2 kV)
 • Opcions conductivas (Gammas conductivas i ESD)
 • Estabilitat del color
 • Rgsistent a solucions àcides i càustiques (apte per laboratoris)
 • Reducció dels sorolls ocasionats per cops
 • Ignífug (Bfl-s1) i d’auto-extinció
 • Antilliscant (R 9/R 10 depenent del producte)
 • Apte per a instalacions amb terres radiants

Presentació, formats, gruixos:

Vinil en lames:

Sistema d’instal·lació similar a la tècnica del terra de parquet sintètic laminat. Aquest format és de fàcil instal·lació i no requereix de coles.

Vinil en llosetes:

30,5 x 30,5

60,8 x 60,8

Vinil en rotlle:

Rotlles de 150, 183 i 200 cm ample.

 

 

Composisció:

El PVC (policlorur de vinil) per a terra està compost per clor (derivat de la sal comuna) en un 57% i etilè (derivat del petroli) en un 43%. Aquest compost es denomina diclor età, que a altes temperatures es converteix en gas clorur de vinil (CVM).
Després, per mitjà d’una reacció química coneguda com polimerització, el CVM es converteix en un pols blanca, fi i químicament inert: la resina de PVC.

Entre tots els plàstics, la seva densitat és la més gran: 1330g/cm3. El seu poder calòric és reduït i és molt resistent a l’atac d’àcids i bases, però és inestable a la calor i les radiacions ultraviolades, per la qual cosa necessita additius.

 

Marques fabricants:

paviment de vinil Tarkett sommer, Gerfloor, DLW Armstrong,

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search