Pelfuts / alfombres per a comunitats

El pelfut alfombra per a comunitat té bàsicament una funció de neteja d’elements externs que es troben a les  soles de les sabates dels visitants de la comunitat i dels mateixos membres d’aquesta.

No obstant el pelfuts alfombra per a comunitats també realitzen funcions decoratives i fins i tot d’altres com: dissimular defectes, dividir espais, reduir el soroll, donar la benvinguda…

Els pelfuts / alfombres per a comunitats son indispensables per a donar calidessa a l’entrada, rebedor comunitari.  Però els felputs encaixen en un passadís o una entrada amb pocs mobles.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search