Domòtica a la llar

Per aconseguir eficiència energètica a la llar cal disposar de domòtica a la llarentre altre elements.  Les raons són evidents: es disminueix el consum energètic i es redueix l’impacte en el medi ambient, fet que repercuteix en benefici del planeta.

La Domòtica i l’eficiència energètica és un binomi inseparable en aquests moments. Originàriament, el principal reclam de la llar digital era  la seguretat  que aquesta proporcionava a l’usurari, actualment la domòtica a la llar contribueix a la disminució del consum energètic que suposa un gran estalvi econòmic per al consumidor i una reducció de l’impacte ambiental.
Qualsevol llar pot instal·lar un sistema domòtic. La domotica a les llars i la complexitat de la mateixa dependrà de les necessitats i requeriments del propi projecte domòtic, ja que no existeixen dos immobles iguals. La domòtica i l’eficiència energètica de la llar s’aplicquen en: el control de la il·luminació, la gestió intel·ligent de la climatització i dels electrodomèstics i la monitorització del consum energètic a l’habitatge.

 

Control de la il·luminació mitjançant la domòtica:

La il·luminació artificial d’una llar es pot controlar fent que aquesta s’activi o desactivi automàticament en funció  de les necessitats d’il·luminació de situacions o escenes concretes, la zona de la casa, la franja horària o la presència de persones.

Els dispositius que controlen i adapten el nivell d’il·luminació reben informació de sensors externs que mesuren la disponibilitat de llum natural, la presència de persones, etc. i actuen o promouen el funcionament d’altres elements relacionats amb aquesta disponibilitat de llum com per exemple els tendals, les persianes o les cortines.

 

Gestió intel·ligent de la climatització i electrodomèstics mitjançant la domòtica:

La domòtica a les llars ens permet treure el màxim rendiment a la climatització. Això s’aconsegueix amb un control de la calefacció i de l’aire acondicionat que ajusti a les variables com:

  • la presència de persones (detector de presència) permet adaptar el funcionament d’aparells que consumeixen energia als horaris en que hi ha presència de persones a la llar i també fer funcions de seguretat.
  • l’horai de tarifes energètiques favorables (temporitzador d’horaris) permet adaptar el funcionament d’aparells electrodomèstics que consumeixen energia als horaris en que el preu de l’energia és menor o en els horaris en que realment es necessita. Els sistemes domòtics intervenen igualment en la gestió del consum “en espera” dels electrodomèstics.
  • la mesura de la temperatura exterior (termostat) permet regular la utilització dels aparells en funció d’aquesta variable.
  • les condicions climatològiques (sensors de pluja, de llum que actuen sobre obertura i/o tancament de finestres, tendals, persianes o cortines automàtica -per fer circular l’aire o l’aprofitament de l’escalfor solar-)

 

Monitorització del consum energètic a la llar mitjançant la domòtica:

Un sistema domòtic genera informes i estadístiques del consum energètic de l’habitatge, a través dels quals podem analitzar els excessos produïts i les causes dels mateixos. Aquests informes serviran per corregir comportaments i seguir pautes sostenibles i ecològiques d’estalvi d’energia.

Aquí hi trobarà més informació sobre domòtica a la llar. En 100 segons enllaçarà a DOMOTI. En cas contrari, pulsi en el següent enllaç www.domoti.com

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search