Certificat d’eficiència energètica d’edificis

Realitzem  la certificació d’eficiència energètica d’edificis a Sabadell i tota la seva àrea metropolitana amb els certificats d’eficiència energètica i cèdules d’habitabilitat tant conjuntament com separadament pots complir amb la normativa vigent.(*)

 

 

Què es mesura amb el certificat d’eficiència energètica?

El certificat energètic  mesura dos paràmetres:

  • les emissions de diòxid de carboni.
  • el consum d’energia primària.

Per tal de mesurar aquests paràmetres es comprova:

  • la forma d’escalfar l’aigua calenta
  • la forma d’escalfar l’habitatge
  • com s’ha edificat o de quina forma està la vivenda aïllada respecte l’exterior, ja siguin finestres o parets.
  • com afecten les ombres de la resta d’edificacions en l’habitatge a certificar.

 

Quins pasos es realitzen per obtenir el certificat d’eficiència energètica?

Per tramitar un certificat d’eficiència energètica a Sabadell:

primer quedaríem a una hora convinguda a l’habitatge a certificar per tal de fer la inspecció visual del mateix.

posteriorment realitzem un informe amb els programes informàtics homologats per enviar-lo a visar al col·legi d’arquitectes

un cop visat enviem l’informe a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) la Generalitat de Catalunya per tal de que emeti el corresponent certificat d’eficiència energètica. El qual li enviarem a vostè en format pdf per email.

 

Perquè ens serveix el certificat d’eficiència energètica?

La certificació energètica ens serà útil  quan ens venguin o lloguin un habitatge o local. La informació aportada de la despesa en energia i la seva catalogació, ens permetrà estalvis en el consum que a la llarga repercutiran en les factures de l’electricitat o el gas, reduint la despesa en electricitat i de gas. Com els criteris són semblants a tot Europa, la comparació també la podrem realitzar amb un habitatge de Sabadell respecte un de una altra ciutat Europea.

Independentment de la qualificació obtinguda per l’habitatge o local a Sabadell o la resta de municipis ( Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpetua de Mogoda, Sentmenat, Caldes de Montbuí, Terrassa, Badia del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí ) no comporta cap obligació de realització obres de reforma, sent el certificat una manera de comparació de consums energètics del parc d’habitatges i locals.

 

Normativa vigent certificat eficiència energètica:(*)

El certificat d’eficiència energètica a Sabadell com a la resta del territori és obligatori per la transposició la Directiva de la Unió Europea 2002/91/CE,que en posterioritat, va ser modificada per la Directiva 2010/31/UE a l’ordenament jurídic espanyol.

En aquesta direcció el 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents i per a edificis públics de més de 500 m2.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search