Gespa artificial per a terra

La gespa artificial sintètica decorativa per a terra és ideal per al teu jardí.

La gespa artificial per a terra per a jardinería i paisatgisme és rentable tant per a us particular com per a zones públiques, ja que permet estalvi d’aigua i de despeses de manteniment.

 

Gamma de gespa artificial:

La gama de gespa artificial està integrada per una gran varietat de productes desde l’us decoratiu, gespa artificial de colors (blau, ocre, negre, verd), gespa per a zones infantils, fins a gespa per a golf.

 

Ventatges de la gespa artificial:

Les ventatges de la gespa artificial sintètica decorativa per a terra són:

 • Estalvi en aigua. La gespa sintètica artificial no necessita reg tot i que és recomana disposar d’una presa d’aigua o algún aspersor per remullar-lo si cal netejar-lo o refrescar-lo a l’estiu. No cal manteniment especial en zones d’ombra on la gespa natural sí que en requereix.
 • Estalvi en despeses de manteniment gracies a que no necesita ésser segat (no genera residus del tallat de gespa) ni abonat ni de tractaments amb fungicides ni fitosanitaris com la gespa natural. Tant sols requereix un manteniment mínim que es limita a un  respatllat periòdic a retirar restes de fulles, papers, etc. És aconsellable un cop al any un raspatllat a fons, la aplicació d’un herbicida, i recebat (si fos necessari).
 • Estalvi en despeses d’instal·lació de sistema de reg per a gespa , ja que no requerix d’aquest tipus d’instal·lació la gespa artificial.
 • Fàcil instal·lació.
 • Molt registent, registeix les diferents condicions climàtiques (no es gela, no s’asseca, no perd color ( la protecció contra els rajos UV permet gaudir de gespa verda tot l’any)….), registent al clor de piscines, es pot trepitjar i utilitzar igual que es fa amb la gespa natural, sempre conserva la mateixa qualitat si es mantè adecuadament.
 • Higiènica i fàcil de netejar.
 • Antialèrgica.
 • Ignífuga.
 • Reciclable.
 • Garantía del fabricant.

 

Zones d’aplicació de la gespa artificial:

 • Zones de jardí.
 • Zones d’ombra.
 • Zones grans i petites: apropiat tant per grans zones com per petites (terrases, patis interiors amb o sense llum i àtics).
 • Zones de jocs per a nens i nenes.
 • Zones d’escoles i guarderies.
 • Zones esportives. (greens de pràctica de golf, camps de fútbol, pistes de paddle)
 • Zones de piscines públiques, privades i comunitàries.
 • Zones amb animals domèstics, tant sols necessita neteja.
 • Zones comunitàries. (hotels, escoles, comunitat de veïns, clubs socials, recintes empresrials, zones firals, zones de pas)
 • Zones de paisatgisme (rotondes, mitjanes, jardins públics)

 

Instal·lació de la gespa artififcial:

 Nivellació i tractament del terreny

Perque la instalación sigui correcta i duradora és molt important nivellar correctament el terreny, eliminant pedres i objectes durs per assolir una superfície llisa de terra e instal·lar un bon drenatge i el sistema de reg si és necessari.
En cas d’instal·lar-ho sobre gespa natural existent, és aconsellable l’aplicació d’un herbicida, abans d’excavar.

Compactació del terreny

S’ha d’extendre una capa de sorra especial, segons el terreny a partir d’1 cm, per a nivellar la zona i després compactar.

Tractament de la superfície

És aconsellable la col·locació d’una malla antiherbes i/o tela geotèxtil per a impedir el creixement de males herbes i fongs i posteriorment l’aplicació d’un herbicida.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search