Tancament

El tancament és la part de la construcció d’una obra, en que les obertures o espais que queden sense tancar o oberts (com portes, finestres, balcons, cobertes,  galeries, oficines, …) un cop aixecades les parets, es tanca amb perfileria, plafons i vidres.

Els tancaments permeten que les esmentades obertures o espais puguin obrir-se i tancar-se amb la finalitat de transitar-hi, de fer-hi circular l’aire o la llum…etc

També formen part dels tancaments les part fixes d’aquests com els bastiments, marcs, etc.

 

Tipus de tancaments:

Tancaments segons el material  amb el qual es fabriquen:

  • Tancament metàl·lic: conjunt dels elements fets amb perfils generalment d’adl·lumini.
  • Tancament amb fusta: conjunt d’elements fets amb perfils de fusta.

Tancaments segons l’espai que tanquen:

Accesoris dels tancaments:

Aquests espais que tanquem també els podem complementar, tant per seguretat com per contolar la llum, amb persianes, reixes de ballesta, gelosies, mallorquines,…

 

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search