Aïllant acústic

Les ones sonores espropaguen en línea recta, i al trobar en la seva
trajectòria un cos compacte es desvien, formant amb
el material el mateix angle d’incidència. Aquesta propietat del so resulta en múltiples ocasions un serios inconvenient. En efecte, en els teatres i en els cinemes les ones sonores que parteixen de l’escenari es transmeten per tota la sala, on troben superfícies compactes en las parets, falsos sostres,  pisos o en els empits dels balcons i en les columnes, que es comporten, respecte al so, com una membrana elàstica.

Com més compacte és un material, major serà la conductibilitat

(Permeabilitat al so, o més correctament conductibilitat del so. La conductabilitat en els materials es basa primordialment en la seva ompacitat.) ; aleshores, els materials porosos són bons aïllants del so i de tot soroll en general. Aquesta propietat ha de tenir-se molt present al seleccionar els materials per a les obres corrents, però més encara si es tracta de locals d’oficines i tallers, on el soroll de las màquines és inel.ludible.

No tots els materials reflexen les ones sonores amb la mateixa intensitat; alguns tenen la propietat d’absorbir els sons, propietat anomenada poder d’absorció.
Si en una sala hi ha una finestra oberta, aquesta absorbeix la totalitat del so que incideix en ella. Aleshores, un material poros que contingui moltes
molècules d’aire absorbirà els sons que incideixen en ell amb
molta major proporció que un altre més compacte.

En els tallers i oficines on els sorolls són continus, s’utilitzen revestiments de materials porosos, coneguts com antisònics, amb els quals es tornen silenciosos. S’ha comprobat que el rendiment de treballadors i obrers ha augmentat en les sales on es va colocar un revestiment antisònic, però també s’ha arribat a establir la conveniència de permetre una petita reflexió de so, coneguda com reverberació, perque reforça els sons produïnt una audició correcta i agradable.

La indústria proveeix materials porosos de diversos graus, dels quals han de seleccionar-se els més convenients per a cada cas.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search