Tendals per terrasses comunitàries

Els tendals per terrasses de locals de restauració que van enganxats a la paret i aquesta és d’un bloc de pisos, caldrà una autorització de tots els veïns o de la comunitat de propietaris.

D’acord amb la Llei 42/2010, pel qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, sobre les mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, les terrasses, per ser habilitades com a zona per a fumadors, han de tenir com a màxim dues parets, murs o paraments laterals.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search