Baranes per rampes de comunitat veïns

Tant baranes realitzades a mida com sistemes modulars de baranes per rampes de comunitat de veïns i baranes per escales.

El sistema modular consisteix en mòduls de columnes i barrots units entre si per un tub passant d’acer galvanitzat. Aquest sistema BestBalus de baranes no requereix de manteniments i´és tant vàlid per interiors com per exteriors.

Baranes d’escala de ferro, acer inoxidable, al·lumini, llautó o vidre. De trams rectes, de cargol, amb graons de religa. En realitzem la nova construcció i també el mateniment.

Baranes de fusta

Baranes amb vidre

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search