Claraboies

Les claraboies permeten aprofitar la llum natural a l´interior dels habitatges i també ventilar, evacuar  fums o fer dòbertura que permet una sortida cap a l´exterior.

Les claraboies disposen d’una àmplia gamma de formes i mesures de cúpules i sòcols adaptats a cada necessitat. La varietat de sistemes d´obertura de les claraboies juntament amb la quantitat diversa de mesures i formes disponibles de les claraboies permeten escollir la que millor s’ajusti a la nostra obra.

Les claraboies contribueixen a l’estalvi energètic, i a proporcionar als edificis llum natural, ventilació i seguretat.

Totes les claraboies poden, opcionalment, estar dotades de diversos sistemes que permetin la ventilació, sortida a la coberta, extracció de fums (exutoris), etc en funció del model.

Tipus de claraboies:

Segons el sistema d’obertura de les claraboies:

De claraboies en trobem de practicables (que es poden obrir) i de claraboies fixes (que no es poden obrir). Les practicables que es poden obrir les classifi¡quem segons:

Obertura claraboia manual:

Obertura  per fuset i maneta

Claraboia amb sistema dotat de fuset telescòpic de doble recorregut que permet obrir amb l’angle desitjat la claraboia i que s’acciona manualment des de l’interior de l’habitatge amb una maneta.

Obertura per  frontisses amb amortidors

Claraboia amb sistema dotat de frontisses amb amortidors que permet obrir amb l’angle desitjat la claraboia i que s’acciona manualment des de l’interior de l’habitatge.

Obertura claraboia automàtica:

Obertura claraboia amb energia elèctrica ( amb pulsador o comanament a distància)

Claraboia amb sistema dotat de motor elèctric que es conecta a la xarxa elèctria de baixa tensió i que permet obrir amb l’angle desitjat la claraboia i que s’acciona mitjançant un pulsador situat a la paret de l’interior de l’habitatge o bé amb comanament a distàcia.

La ventatge del comanament respecte del pulsador és que amb el comanament no cal cablejat elèctric fins al comanament.

Obertura claraboia amb energia solar amb comanament a distància

Claraboia amb sistema dotat de motor elèctric que es conecta a una placa solar fotovoltaica de baixa tensió i que permet obrir amb l’angle desitjat la claraboia i que s’acciona mitjançant un pulsador situat a la paret de l’interior de l’habitatge o bé amb comanament a distàcia.

La ventatge del solar respecte a l’elèctric és que no calsubministre elèctric fins a la base de la claraboia i en el cas del comanament respecte del pulsador és que amb el comanament no cal cablejat elèctric fins al comanament.

No es poden obrir, claraboies fixes:

Segons la forma:

Les claraboies fixes poden ser amb una sola cúpula (claraboies monovalbes) o bé amb dues cúpules (claraboies bibalves). Segons les formes de la claraboia distinguim entre:

Claraboies  quadrades:

Claraboies rectangulars:

Claraboies rodones:

Clarboies triangulars:

On es monten, s’instal·len:

En banys, golfes, forats d’escala, habitatges adossats unifamiliars, habitatges dúplex,

 

Instruccions de montatge de claraboies:

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search