Terres per a la llar

Distribució, comercialització, reparació, instal·lació i col·locació de tot tipus de terres per a la llar paviments i sóls aptes per a superfices a renovar:

Aconsellem de quin tipus de paviment és el que millor s’ajusta a les característiques de la seva llar.

Reparació de terres per a la llar:

Tingui en compte que no sempre cambiar totalment el paviment (parquet, moqueta, suro…) és la millor solució ni la més econòmica.

En el cas del parquet, la majoria de parquets de fusta massisa, tant els flotants com els encolats (habituals anys enrrera), poden ésser pulits varies vegades al llarg de la seva vida útil.  De tal manera que li retornen al parquet la aparença d’un parquet totalment nou.

L’opció de reparació és quasi sempre una opció més econòmica que col·locar-ho tot de nou, tot i que cal estudiar cada cas.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search