Mallorquina

La mallorquina permet modular la il·luminació natural dels interiors.

Les portes o finestres mallorquines estan estudiades per cobrir tots els conceptes com decoració, seguretat , funcionalitat, etc.

La perfileria de les mallorquines pot ser amb perfils d’acer galvanitzat de series convencionals, series perimetrals o series de ruptura de pont tèrmic. Totes elles poden realitzar-se en pintura d’acabats com: lacats, colors especials, anoditzats, lacats imitació fusta, revestiment electroestàtic de polyester en pols, galvanitzats,…

El sistema de tancament ocult en els perfils amb clau i maneta extensible i amb dos punts d’anclatge de seguretat.

La tipologia d’obertura pot ser molt diversa: una o més fulles, batents, practicables, corredisses, plegables…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search