Moqueta per a terra

Qualsevol paviment lleuger o terra del tipus moqueta interessa que compleixi varies funcions (practicitat, estètica i econòmica).

Les moquetes per a terra es poden classificar en funció de diferents criteris per tal de distingir-les entre elles:

– moquetes amb fibres naturals vegetals (sisal, algues, coco, bambú)
– moquetes amb fibres naturals animals (llana)
– moquetes amb fibres sintètiques (fibres poliamida, vinílica, plynyl de chilewich…)

 

 

 

La moqueta Bolon (amb fibres naturals o sintètiques que donen estètica desitjada als espais on s’aplica, fàcils de netejar i manteniment econòmic)

La moqueta vinílica (ofereix un alta registència a la abrasió, enorme durabilitat, així com una bona absorció acústica, bon acabat estètic).

 

Social Justice Committee Minutes

eeeeeeeeeecdBJ´B´bk kb´k bn´bn ´k ´k ´b ´kb kxz kzb ´zkb ´zx ´zkxb ´zk ´zkbn ´zkbn ´zk ´zk ´zkxbn ´zk kzx kzxb kzb kbnzx kzx´kl b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search