Mobles ikea Sabadell

 

El petit comerç és part del nucli essencial d’un model de societat, de civilització, de cohesió i de teixit urbà en contraposició al big box (gran superfície) Ikea Sabadell.

Primer el seu gran poder de compra els va permetre obtenir uns preus més favorables per part dels seus proveïdors.

En una segona fase el negoci comercial es va desplaçar cap al terreny financer. Vendre al comptat rabiós i pagar a tres o sis mesos en època de diner car els hi era un negoci rodó al mercat de l’interbancari.

Un tercer estadi d’evolució va ser conseqüència de la caiguda dels tipus d’interès, que va provocar la decantació cap al negoci immobiliari. Els centres comercials venien o llogaven botigues.

Ara es tracta d’oferir una pantalla aparent de centre comercial per explotar en realitat boleres, restaurants, pistes de karts, espectacles, cinemes, etc. Amb l’objectiu d’aconseguir aglomeració de visitants.

Així doncs es tracta de maximitzar guanys pel procediment que sigui, colonitzant i convertint el país en una indústria extractiva que permeti repatriar-ne els beneficis….no importa el model de societat, de civilització, de cohesió i de teixit urbà.

Ikea Sabadell

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search